Mobile Carbon Utilization Reactor

Udfordring

Med den globale eksponentielt stigende produktion, samt øget behov for transport, stiger CO2 forureningerne ligeledes eksponentielt. Dette har målbare og store klimarelateret konsekvenser, hvorfor en reduktion af den globale CO2 udledning står højt på den politiske dagsorden. For flere virksomheder betyder dette, både nu og i fremtiden, at der skal budgetteres med bortskaffelsen af CO2, for herved at kunne opnå de obligatoriske klimamål (neutralitet).

Løsning

Ved hjælp af biologisk fotosynteseproces (kunstigt Lys og CO2), producerer Carbon Utilization Reaktoren (CCU), en såkaldt fotobioreaktor, algebaseret olie- og proteiner samt ren oxygen – ved et højt forbrug af Co2. Overskudsvarme er det eneste spildprodukt, som fuldt ud kan udnyttes.

Slutproduktet er højværdiprodukter i form af omega-3 olier og/eller proteinrig biomasse. Herved fremmes ressourceeffektiviteten ved at inkludere et cirkulært forbrug af natur- ressourcerne. CU-reaktorsystem får et plug-and-play setup, og kan leveres i 40” containere on-site, som monitoreres fra centrale servicecentre og af onsite partnere. Denne CO2-capture teknologi vil medvirke til en øget national konkurrencedygtighed, der samtidig gør Nordjylland teknologiaktuelle inden for bæredygtig anvendelse af CO2.

Målene for dette projektet omfatter:

  • At fremstille det endelige full-scale design af CC reaktoren
  • At designe og implementerer effektivt Power Supply system
  • At implementere kontrolsystemet og datastyring til procesoptimering.
  • At samle alle fysiske komponenter
  • Overvåge, måle og optimerer effektiviteten af CC-reaktoren

Designfasen tager udgangspunkt i Algicels tidligere projektforløb (Q2 2022 – Q2 2023) med skalamodel, deludviklet og produceret af Roblight. Formålet er at færdiggøre den detaljerede tekniske pakke, der kræves til konstruktion af CC-reaktoren, udvikle kontrolsystemet til enheden, 1MW powersupply og producere fuldskala demo.

Partnere

AAU

AlgieCel

Roblight

Teknologisk Institut

Projektet er en del af CO2Vision.

Konsortiet bag CO2Vision består af Green Hub Denmark, Energy Cluster Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Professionshøjskolen UCN, Aalborg Portland A/S, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, NordDanmarks EU-Kontor / NorthDenmark EU-Office og Business Region North Denmark.

Finansieret af

EU-logo, dansk

Fakta

Start: 1. januar 2024

Slut: 31. august 2026

Totalbudget: 4.600.000 kr.

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med midler fra EU’s regionalfond.

Kontaktperson

Maria Kristiansen

Maria Kristiansen
Project Manager
Tlf: +45 6015 6446
E-mail