Multi-Gas sensor for in-situ CEMS and process monitoring

Udfordring

EU’s Green Deal sætter ambitiøse mål for overgangen til et klima neutral kontinent. Nye energikilder samt reduktion i emmission spiller en væsentlig rolle til opnåelse af dette mål. Der er derfor behov for at udvikle en måleteknisk infrastruktur til at opnå nøjagtige målinger af urenheder i forbindelse med energiproduktion samt reduktion i uønskede emissioner.

Løsning

I projektet udvikles en sensor, der kan anvendes til sporbare målinger på multigas-emner med en tilstrækkelig nøjagtighed til at give information om gaskoncentrationen i forhold til den regulerede tærskelværdi. Der vil blive udviklet kalibrerings- og målemetoder som understøtter on-site målinger af renheden af biogas relateret til energiproduktion og emissionstærskelværdier. Metoden vil være generisk; men i projektet vil fokus være på ammoniak urenheder relateret til produktion af biometan og til skibsudstødningsemissioner af green house gas og ammoniakudslip. Sensoren vil blive konstrueret så den kan anvendes on-site og vil kunne måle flere forskellige gasser samtidig i flere forskellige målepunkter.

Effekt

Projektet vil bidrage til bestemmelse af kvaliteten af energigasser, monitering af urenheder og opfyldelse af regulativer vedrørende tærskelværdier for urenheder i forbindelse med energiproduktion og gas emissioner samt til forbedring af miljø -og klimagas reduktion.

Partnere

Instrumatic Marine

Dansk Gasteknisk Center

Dansk Fundamental Metrologi

Fakta

Start: 1. november 2023

Slut: 30. november 2024

Bevilling: Kr. 499.800

Totalbudget: Kr. 999.600

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail