Northern Connections

Northern Connections er et partnerskab af 21 klynger, byer, regioner og vidensinstitutioner, der skaber nye innovative samarbejder mellem erhvervsliv og klynger inden for energieffektivitet. I projektet er det primært SMV’er som skal udvikle grønne løsninger med eksportpotentiale gennem samarbejde mellem klynger, byer og regioner på tværs af Nordsøregionen. I Danmark er det nemlig især små og mellemstore virksomheder, der leverer den viden og teknologi som er efterspurgt i udlandet.
Læs mere på projektets hjemmeside: www.northernconnections.com

Udfordring

Udfordringen er, at virksomheder af den størrelse har svært ved at komme ind på udenlandske markeder ved egen hjælp. Til gengæld har byer og klynger gennemslagskraft til at øge samarbejdet med andre markeder. Projektet fokuserer på innovation og samarbejde mellem SMV’ere på tværs af regionale og nationale grænser. 

Idé til løsningen

Projektet understøtter et øget by-klynge-regionssamarbejde på tværs af Nordsøregionen, for at bane vejen for nye eksport- og udviklingspotentialer i grønne danske teknologier hos små og mellemstore virksomheder.

Projektleverancer

Udover at fremvise teknologier for omverdenen i danske “Living Labs” skal virksomhederne videreudvikle deres løsninger for at fastholde vækst og konkurrenceevne. Målet er, at få flere virksomheder til at deltage i tværnationalt innovationssamarbejde og at mængden af virksomheder, der udvikler nye grønne teknologier og dermed styrker deres internationale konkurrenceevne, stiger med 40%.

Partnere

 

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2016
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 39.642.802

Kontaktperson

Helene Urth

Helene Urth
Project Director International
Tlf: +45 5389 3581
E-mail