O/G Decarb

Udfordring

Det kræver meget energi at hente olie og gas op fra undergrunden. Derfor ønsker olie- og gasindustrien at reducere energiforbruget offshore, så industrien kan reducere CO2-aftrykket fra produktionen.

Idé til løsning

De senere år har offshore vind udviklet sig meget positivt; prisen er faldet, og man kan nu producere vindenergi på store havdybder og i barske miljøer – blandt andet ved at bruge flydende fundamenter til havvindmøllerne.

I projekt O/G Decarb undersøger en række projektpartnere, om man kan elektrificere olie- og gasproduktionen ved at integrere vedvarende energi fra bølge, vind og brint fra flydende energianlæg.

O/G Decarb fokuserer på tre koncepter og business cases til integration af vedvarende energi i den danske olie- og gasproduktion:

1.     At forsyne olie- og gasproduktionen med vedvarende energi.

2.     At gøre energiforsyningen til produktion af olie og gas fossilfrit på længere sigt.

3.     At tilføre 5%-15% brint fra vedvarende energi til den producerede naturgas, så CO2-aftrykket fra den danske nordsøproduktion reduceres.

Projektleverancer

Fuldskala-løsning til vedvarende energiforsyning af O/G produktionsplatforme, hvor flydende vind og bølge skal løse dette. Yderligere skal der i projektet identificeres en løsning omkring hydrogen produktion på produktionsplatforme.

Problemejere 

Problemløsere 

Citater fra projektdeltagerne

Ole Hansen, Head of Development, Business & JV Management i Total E&P Danmark 
”Det er et spændende og innovativt projekt, som Total støtter, fordi det har potentiale til at løse en af udfordringerne ved at elektrificere produktionsplatforme med havvind produceret i nærheden af platformen. Ved at undersøge hvordan bølge- og vindenergi kan omdannes til brint, kan studiet være med til at skabe en pålidelig grøn energiforsyning til platformene, som kan bruges på dage uden vind”.

Anders Køhler, CEO i Floating Power Plant
”Det er ikke rentabelt at etablere traditionel havvind på de dybder, hvor offshore-produktion typisk befinder sig, men flydende havvind har et potentiale. Vi er taknemmelige for, at Total og Regionalfonden deler vores vision for at afsøge dette nye marked”.

Morten Willaing Jeppesen, CEO ved DHRTC
”DHRTC ser projektet som en oplagt mulighed til undersøge potentialet for at reducere CO2-emissioner fra olie og gasproduktionen offshore betydeligt. Det giver mulighed for at identificere teknologiske huller, som vi skal afdække på rejsen mod en anden energiforsyning med en større andel af vedvarende energi”.

Søren Bjerregaard Pedersen, CEO i Hydrogen Valley
Hydrogen Valley har været en pioner indenfor udvilingen af Power-to-X i Danmark og Europa. Med dette projekt tager vi endnu et skridt mod en grønnere fremtid. Potentialet ved at lagre energi gennem en kombination af elektrolyse og flydende vind- og bølgeenergi bringer hidtil usete grønne muligheder til nye sektorer.”

Thea Larsen, CEO i DGC
”Power-to-gas forventes at blive et af de væsentlige elementer i fremtidens energisystem. Det innovative FPP-koncept er en interessant katalysator for offshore-brintproduktion ved at udnytte den eksisterende gasinfrastruktur, og vi ser frem til at undersøge dette nærmere”.

Uwe Schmidt Paulsen, Senior Researcher ved DTU Wind Energy
”FPP’s koncept om at kombinere en MW vindmølle med MW bølgekraft er for os interessant at modellere, samtidig er det en case hvor energi leveret fra olie-og gas sektoren bliver grønnere, og vindmølleteknologi vil kunne ses i et nyt perspektiv”.

Jørn Kristian Lindtvedt, Business Manager i TechnipFMC
”TechnipFMC ser vedvarende energikilder i kombination med grøn brintproduktion som et centralt element i fremtidige energisystemer. Vi er glade for at kunne bidrage med kompetencer på tværs af offshore energi og grøn brint teknologi til at de-karbonisere den danske olie- og gassektor”.

Glenda Napier, CEO i Energy Cluster Denmark
“Kan vi reducere klimaaftrykket fra den energiintensive olie- og gasproduktion og samtidig integrere en større andel af brint i den producerede naturgas, så kommer vi nærmere en klimaneutral energiproduktion på havet. Derfor er det nye innovationsprojekt relevant for Danmark”.

Projektfilm

Presseklip om O/G Decarb 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2020
Slut: Januar 2021
Bevilling: 2.195.999

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail