Offshore Hydrogen Wind Turbines

Udfordring

Grøn brint vil komme til at spille en vigtig rolle i det fremtidige enerigsystem, fordi man med brint kan lagre vedvarende energi, så den kan bruges når vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Grøn brint fremstilles ved en elektrolyseproces, hvor vand spaltes til brint og ilt ved tilførsel af strøm fra vedvarende energikilder.

Produktion af grøn brint foregår ikke i stor skala endnu, men planerne for fremtidig produktion indebærer at strømmen ledes fra havvindmøller gennem en række rør og anlæg ind til land. På land dannes brinten i et elektrolyseanlæg, hvorefter den ledes gennem en kompressor hvor den udsættes for højt tryk. Infrastrukturen i denne proces er meget dyr fordi der skal mange specialiserede komponenter og anlæg til. Derudover er der et substantielt tab af energi, fordi strømmen skal konverteres gennem forskellige kabler og stationer på vej ind til land.

Løsning 

Projektet skal demonstrere at det er muligt at tilkoble elektrolyseanlæg og kompresser direkte på hver enkel vindmølle, så det produkt der ledes ind til land, er brint i stedet for strøm. Man vil med andre ord samle alle komponenter på møllen, så det bliver en brintmølle.

Projektet skal endvidere undersøge farer og sikkerhed ved montering af elektrolyseanlæg direkte på vindmøllerne.

Effekt 

Integration af elektrolysator og kompressor på møllen vil muliggøre både omkostningsreduktioner og reduktion af energitab for produktion af brint. Det bliver anslået en mulig omkostningsreduktionpå 23% i Levelized Cost of Hydrogen (LCOH) for en 1GW vindmøllepark, der producerer brint.

Problemejere:

Problemløser:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2021

Slut: Juni 2023

Finansiering: DKK 17.524.909

Kontaktperson

Gitte Wad

Gitte Wad
Project Manager
Tlf: +45 3152 7516
E-mail