Offshore Hydrogen Wind Turbines

Udfordring

Grøn brint vil spille en vigtig rolle i det fremtidige energisystem. Med brint kan man lagre vedvarende energi, så den kan bruges, når vinden ikke blæser eller solen ikke skinner.  

Grøn brint fremstilles ved elektrolyse, hvor vand spaltes til brint og ilt ved tilførsel af strøm fra vedvarende energikilder. Produktion af grøn brint foregår ikke i stor skala endnu, men det skal den, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling. Ved fremtidig grøn brintproduktion skal strømmen fra havvindmølleparker sendes med kabler til land, hvor den i et elektrolyseanlæg bruges til at producere grøn brint. Den grønne brint ledes derpå gennem en kompressor, hvor den tryksættes.  

Infrastrukturen i denne proces er meget dyr, fordi der skal mange specialiserede komponenter og anlæg til. Derudover er der et substantielt energitab forbundet med at sende strømmen til land.  

Løsning 

Offshore Hydrogen Wind Turbines-projektet skal demonstrere, at det er muligt at tilkoble elektrolyseanlæg og kompressor direkte på hver enkelt havvindmølle. Derved vil det produkt, der ledes til land, være brint i stedet for strøm. Man vil med andre ord samle alle komponenter på møllen, så det bliver en brintmølle, hvorved man undgår det store energitab forbundet med transmissionen. 

Projektet skal desuden undersøge farer og sikkerhed ved montering af elektrolyseanlæg direkte på vindmøllerne. 

Effekt 

Integration af elektrolysator og kompressor på møllen vil muliggøre både omkostningsreduktioner og reduktion af energitab for produktion af brint. Det bliver anslået en mulig omkostningsreduktion på 23% i LevelizedCost of Hydrogen (LCOH) for en 1GW vindmøllepark, der producerer brint. .

Problemejere:

Problemløser:

Presseklip om Offshore Hydrogen Wind Turbines:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2021

Slut: December 2023

Finansiering: DKK 17.524.909

Kontaktperson

Gitte Wad

Gitte Wad
Project Manager
Tlf: +45 3152 7516
E-mail