Reduceret energiforbrug i komponentfremstilling

Udfordring

Med et stigende ønske og behov for at øge produktivitet og automatisering af produktionen, for at kunne fastholde danske arbejdspladser og styrke de pressede værdikæder, er behovet for maskiner der forbruger strøm forventeligt stigende også de kommende år. I de senere år er energiforbruget også blevet en faktor, der har en indvirkning på virksomhedernes økonomi og omdømme. Omkring 7% af det samlede energiforbrug for metalindustrien er forbundet til de omkring 1.000 danske spåntagende maskinfabrikker, som fremstiller komponenter til danske styrkepositioner indenfor bl.a. vind.

Løsning

Projektets partnere vil gennem to optimeringsrunder være med til at høste energibesparende potentialer på komponenter ved hjælp af enten optimeringsteknologier indenfor bearbejdningsparametre i CNC-processer eller reduktion af materialespændinger ved vibrationer fremfor varme.

Effekt

Det forventes, at virksomhederne har opnået +25 % reduktion i energiforbrug på én eller flere delprocesser i forbindelse med komponentfremstillingen, med en samlet CO2e besparelse på mellem 10-15 tons årligt.

Partnere

Mega-Therm

Prodan

DAMRC

Fakta

Start: 15. januar 2024

Slut: 15. september 2024

Bevilling: Kr. 255.000

Totalbudget: Kr. 510.000

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail