SCAVOP

Projektet SCAVenger OPtimization (SCAVOP) arbejder på at finde nye anbefalinger for anvendelsen af H2S-scavenger, så forbruget af de miljø- og omkostningstunge kemikalier kan reduceres i olie- og gasindustrien. Brugen af H2S-scavenger efterlader nemlig aflejringer (scale) i rørene og det er uklart, hvor disse aflejringer typisk opstår, og om det kan optimeres.

Udfordring

Ved udvinding af gas fra Nordsøen tilsætter industriens operatører kemikaliet H2S-scavenger for at fjerne ætsende svovlbrinte (H2S), der forekommer naturligt i gassen fra undergrunden. Når H2S-scavenger bliver tilsat gassen, omdannes det til et fast stof som efterlader aflejringer (scale) i rørene, der transporterer gassen ind til raffinaderierne. Det kræver derfor omkostningstung vedligeholdelse.  Der er uklart hvor disse aflejringer typisk opstår, og om dette kan optimeres.

Idé til løsning

Partnerne i projektet SCAVOP (SCAVenger OPtimization) udvikler en simulationsmodel for, hvordan at operatører i olie- og gasindustrien kan optimere tilsætningen af H2S-scavenger.

Modellen giver et præcist billede af, hvordan at H2S-scavenger bliver optaget i gas fra undergrunden, når den pumpes op. Samtidig viser den hvordan og hvor at belægningerne dannes i gasrørene. Projektet skal reducere mængden at vedligehold på olie- og gasproduktions- og processeringsfaciliteter igennem optimering af injecering af H2S-scavengers i olie- og gasproduktionen.

Projektleverancer

Projektet skal føre til nye anbefalinger for anvendelsen af H2S-scavenger, så forbruget af de miljø- og omkostningstunge kemikalier kan reduceres i olie- og gasindustrien.

Problemejere

•  Crossbridge Energy A/S

•   TotalEnergies Danmark A/S

Problemløsere

•    Aalborg Universitet

•    Rambøll Danmark A/S

•    Mouritsen

 

Projektfilm:

Se en præsentation af projektet her:

Presseklip om SCAVOP

 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Maj 2019
Slut: December 2022
Bevilling: DKK: 7.281.401

Kontaktperson

Line Louise Overgaard

Line Louise Overgaard
Project Manager
Tlf: +45 3152 1741
E-mail