Second-Hand Tesla Battery for Grid Connected Energy Storage

Udfordringen

Lithiumbatterier forbundet til elnettet kan have en væsentlig rolle i et energisystem domineret af bæredygtige energikilder, til buffering, netstabilitet og frekvenskontrol. I fremtidens elnet, hvor vedvarende energi som vind og sol er dominerende, er behovet for optimering mellem produktion og forbrug centralt. Fleksibilitet og robusthed via brug af batterier er vigtigt, og det er også et kommercielt interessant område. Batterier er dog meget dyre, så muligheden for at købe skrottede batterier fra elbiler er interessant set ud fra et kommercielt synspunkt, men også fra et klimaperspektiv. Det er vigtigt at forlænge elbil-batteriets levetid for at forbedre LCA-fodaftrykket for elbiler generelt og levetiden kan via andre formål forlænges langt ud over, hvad der er muligt og realistisk i en elbil og kan derved udgøre et attraktivt alternativ til at bruge nye batterier.

Løsning

Dette projekt har som mål at tage batterier fra beskadigede Tesla-køretøjer, implementere den nødvendige kontrolsoftware og brugergrænseflade for at bringe batterierne online på nettet og levere ydelser som buffer, netstabilitet, og frekvenskontrol. Batteristyring, kontrolsoftware og interfaces vil drage fordel af eksisterende løsninger fra hardwareleverandørerne og muliggøre integration med det mindst mulige fodaftryk. Styresoftware skal kunne optimere op- og afladning af batteriet i forhold til de svingende strømpriser og tage højde for produktionen fra solcelleanlægget.

Helt konkret vil projektet tage flere 5,3 kWh-moduler fra Tesla-køretøjer og udstyre dem med kommercielt tilgængelige AC/DC-invertere og klargøre dem til husholdningsbrug. Det genbrugte batteri vil blive testet i brug og på leverancer såsom reduktion af peak-forbrug eller egetforbrug via PV-anlæg. Energiarbitrage-services, såsom opladning, når elektricitet er billig og at bruge den til at dække lokalt forbrug i myldretiden, vil også blive testet.

Effekt

Ved projektets start er TRL 5 (batteriet er allerede operationelt, og kontrolmetoder er allerede testet i DTU’s laboratorier). Ved afslutningen af projektet er TRL 7 (systemet er testet og operationelt i et dedikeret miljø).

Partnere

Finansieret af

Fakta

Start: 1. november 2023

Afslutning: 31. oktober 2024

Samlet budget: 1.549.815 kr.

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail