Sektorkobling via Energifællesskaber

Udfordring
Den grønne omstilling kræver etablering af nye anlæg, f.eks. solceller, som kræver store investeringer og kan møde lokal modstand. For at bruge grøn energi optimalt, skal der laves omkostningseffektiv digital sektorkobling mellem el, varme, og transport og forbrugerne skal engageres direkte og effektivt.

Løsning
Projektet udvikler med Energifællesskabet Avedøre AMBA – det første borgerenergifællesskab i Danmark, som demonstrationssite energiplanlægnings-modeller, CO2-/økonomi- beregninger, metoder til forbruger engagement og digital platform der viser hvordan lokale energifællesskaber kan løse sektorkobling. Der planlægges simulationer, brugerstudier og mindre demonstrationer. ​

Effekt

  • 20% højere CO2-besparelser pga. øget lokalt forbrugerengagement
  • 80% øget lokalt engagement fra forbrugere i energifællesskabet
  • Dobbelt så stor udbygning af solceller i lokale energifællesskaber pga. optimeret forbrug, lagring, sektorkobling og energihandel
  • Lokal sektorkobling/integration af el + varme + transport koster det samme som regional/national sektorkobling, men har langt større opbakning/engagement

Problemejer

  • Energifællesskabet Advedøre

Problemløser

  • FlexShape
  • EBO Consult
  • AAU Plan og Computer Science

 

Finansieret af

Fakta

Projektperiode
Januar 2022 – December 2022

Budget
1,5 mio. kr.

Kontaktperson

Gitte Wad

Gitte Wad
Project Manager
Tlf: +45 3152 7516
E-mail