Smart Energy

Vi vil med dette projekt forsøge at finde den optimale sammensætning og kommunikation imellem solceller, varmepumper, varmtvandsbeholdere, gulvvarme, ventilation og køling. Vi vil forberede energistyringen til både at kunne håndtere strøm fra egen solcelleproduktion og prisspændet i flexafregnet strøm fra el-nettet. Vi tager udgangspunkt i den enkelte bygning og ud fra et fra forbrugeren økonomisk og miljømæssigt hensyn. Energistyring med udgangspunkt i flexafregnet strøm gavner både forbrugerens økonomi og el-nettet, da forbrugsmønsteret tilpasses el-nettets spidsbelastning og udsving.

Udfordring

I Danmark er der ved at ske et skift i elforbruget, så både opvarmning og transport bliver elektrificeret. Derfor vil elforbrug hos forbrugerne øges. Problemet er, at der ikke altid er en balance mellem produktion og forbrug af energi fra vedvarende kilder.

Idé til løsning

Intelligent energiledelse af de store strømslugende apparater i husholdninger så som varmepunper, gulvvarme, varmtvandsbeholdere, ventilation og køling så strømforbrug bliver distribueret uden for spidsbelastningsperioderne.

Projektleveringer

Udvikling og implementereing af software og hardware i et intelligent energisystem, der skal være i stand til at optimere styringen af opvarmningen og elforbruget i smarte bygninger.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Energi Teknologi Innovation (ETI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. ETI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2020
Slut: November 2021
Bevilling: DKK 1.200.000

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail