Thermal Energy Storage

Udfordring

Lagring af grøn energi er den sidste store tekniske udfordring på vejen mod en 100 procent klimavenlig energiforsyning. I og med at grønne energiformer stiger og falder i produktion, afhængigt af fx vind, er der behov for, at vi kan gemme den grønne energi over tid. På den måde kan energisystemet levere strøm på alle tider af døgnet, alle dage på året – også når det ikke blæser. I øjeblikket er det muligt at gemme vindenergi over tid i begrænset omfang, men det er ikke rentabelt i stor skala. En række virksomheder og vidensinstitutioner samarbejder om at udvikle et modulbaseret, termisk el-lagringssystem. Projektet omhandlede også et case-study af værdiskabelsen/forretningsmodellen ved termisk energilagring på basis af informationer fra en konkret vindmøllepark.

Løsning

Energilagring har tre tidsperspektiver: Kort, mellemlang og lang tid. Den korte energilagring er fra minutter til timer; den mellemlange er fra timer til en uge og den lange sæsonlagring er fra en uge til et halvt år. Projektet Thermal Energy Storage har fokuseret på en løsning til mellemlang lagring af energi.

Partnerne i projektet udviklede beregningsmodeller for et modulbaseret termisk energilagringssystem. Systemet, der blev testet som prototype i en skala af 1:10 i projektet, består af knuste sten, der kan optage varme, der er produceret med strøm fra fx vindenergi. Energien kan lagres i mange dage, da stenene opbevares i store isolerede metalcylindere. Herefter kan varmen igen omdannes til strøm, når der er brug for det.

Thermal Energy Storage involverede også et studie af forretningsmodellen for termisk energilagring på basis af informationer fra en konkret vindmøllepark.

Projektleveringer

Ny omkostningseffektiv energilagringsform

Problemejere

Problemløsere

 

 

Projekt tidslinje

Status på projektet
Projektet er afsluttet.

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

 

 

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2018
Slut: Marts 2020
Bevilling: 2.170.000

Kontaktperson

Christian Munk Jensen

Christian Munk Jensen
Senior Project Manager
Tlf: +45 5055 2606
E-mail