Uvedkommende vand

Formålet med projektet er at designe og udvikle et avanceret analysemodul, der har en betydelig nyhedsværdi og er målrettet (i første omgang) spildevandsselskabernes aktuelle udfordringer. Det henvender sig bl.a. til de store kapacitetsbelastninger af ledningsanlæg, pres for nye investeringer og et stort energiforbrug.

Udfordring

Spildevandsselskaberne har store udfordringer med nedbør og grundvand, der trænger ind i spildevandssystemerne og forårsager unødvendigt energiforbrug og investeringer. Grundet hyppigere ekstremregn synes udfordringer ved håndtering af vand i spildevandsystemerne kun at blive større for spildevandselskaberne.

Idé til løsning

Et avanceret analysemodul, der har en betydelig nyhedsværdi og er målrettet (i første omgang) spildevandsselskabernes aktuelle udfordringer. Det henvender sig bl.a. til de store kapacitetsbelastninger af ledningsanlæg, pres for nye investeringer og et stort energiforbrug.

Projektleveringer

Udvikling og design af et avanceret analysemodul til automatisk realtidsanalysering af selskabers volumen og uvedkommende vand henvendt til spildevandsselskaberne med store kapacitetsbelastninger af ledningsnettet.

Problemejere

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Fremme af innovation indenfor grøn energiteknologi (FIE), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. FIE projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2020
Slut: Oktober 2021
Bevilling: DKK 2.253.000

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail