Vibrational Relaxation of Plastic Material Goods

Udfordring

I alle produktionsmetoder indføres varierende mængder af interne spændinger i råmaterialet. Disse spændinger kan føre til skævvridning og kast i de endelige komponenter – under som efter fremstilling. Vridningen og kast kan gøre komponenterne så skæve at de ikke overholder tolerancerne og må kasseres efter produktion. Den gængse praksis er at forsøge at fjerne de interne spændinger ved en såkaldt termisk spændingsafstressning. Under processen opvarmes plastisk råmateriale til temperaturer langt over glasovergangstemperaturen oftest i dagevis og oftest flere gentagelser. Spændingsafslapningen udføres både hos råmateriale leverandører og hos producenterne for at fjerne eller minimere de interne spændinger i elementerne. Fjernelse ad de interne spændinger er derfor ressourcekrævende og giver anledningen til et stort energispild.

Løsning

Vibrational Stress Relief (VSR) er en metode som potentielt kan reducere de interne spændinger ved at vibrere et råmateriale ved en bestemt frekvens. I metalindustrien har VSR vist sig at være en effektiv og pålidelig måde at reducere interne spændinger i støbegods og svejsede komponenter. Metoden tilføjer minimal varme til materialet, og den ændrer ikke metallets kornstruktur. Udstyret er af beskeden størrelse og derfor mobilt, og mobiliteten muliggør behandling på hvilken som helst lokation, hvilket fører til muligheder for at spare lagerplads, tung transport og tid i form af lettere bearbejdning.

Effekt

Konceptudviklingsprojektet skal vise, om VSR er overførbar til plastikkens verden. Målet er at reducere fejlprocenten og opnå hurtigere procestider for den danske plastbearbejdningsindustri, samtidig med at reducere spildet og energiforbruget sammenlignet med den gængse opvarmnings-tilgang.

Partnere

Vink Plast ApS

Röchling Industrial Allingaabro A/S

Plastic and Polymer Engineering, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet

Danish Advanced Manufacturing Research Center

Fakta

Start: 1. marts 2024

Slut: 30. november 2024

Totalbudget: 805.000 kr.

Projektet er medfinansieret af Uddannelses- og forskningsministeriet

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail