WaveFuels II

Udfordring 

Den grønne omstilling kræver forandringer i den måde, som vi producerer, forbruger og genbruger vores ressourcer. Klimaforandringer og internationale konflikter får virksomheder, regeringer og borgere til at kræve løsninger, der kan producere bedre og mere grønt brændstof for at begrænse brugen af fossile brændsler fra ustabile regioner. Samtidig kræves der nye og stabile kilder til at begrænse vores CO2-udledninger og ikke mindst løsninger, der kan fange, lagre og udnytte CO2. Endelig er der et behov for en mere cirkulær anvendelse af vores naturlige ressourcer.

Løsning 

WaveFuels II-projektet vil teste, demonstrere og optimere Organic Fuel Technologys teknologi til mikrobølgekrakningsprodukter i fuld skala og derved gøre teknologien og de løsninger, den tilbyder, klar til kommercialisering.

Mikrobølge-cracking med Organic Fuel Technologys patenterede biomassebehandlingssystem åbner således op for en ny Power-to-X-rute, hvor strøm omdannes til biobrændstoffer og kulstoflagring ved at skabe og udnytte et stabilt og ensartet elektromagnetisk bølgelængdefelt af en størrelse og styrke, der er ikke tidligere blevet kopieret nogen steder i verden.

Teknologien kan ved relativt lave temperaturer omdanne slam, digestat fra biogasanlæg og andre typer biomasse til værdifulde slutprodukter. Den lave procestemperatur står i modsætning til traditionel langsom pyrolyse, og det forbedrer kvaliteten af ​​slutprodukter markant.

Mikrobølge-cracking kan derfor – hvis den demonstreres med succes – spille en vigtig rolle i at sikre en bedre og mere cirkulær anvendelse af slam, biogas digestat og andre former for biomasse, både i produktionen af ​​højkvalitets grønne biobrændstoffer og i at skabe en ny, væsentlig kilde af stabilt biochar til kulstoffangst og -lagring af kulstof.

Effekt

Organic Fuel Technologys anlægsløsning er modulær og skalerbar, hvilket betyder at de mulige effekter ved en kommercialisering er store. Et enkelt Organic Fuel Technology-anlæg kan håndtere 2.800 tons tørstof fra spildevandsslam pr. år, svarende til mere end 10.000 spildevandsslam med en gennemsnitlig tørstofprocent på 25, og omdanne det til 600 tons bio-olie og 400 tons biokul. Total set har et enkelt WaveFuels-anlæg en CO2-effekt på 3.075 tons pr. år ved at erstatte brug af fossil olie og igennem carbon-lagring.

I 2035 forventer Organic Fuel Technology at have 30 anlæg i drift på tværs af Europa. Disse anlæg vil omdanne spildevandsslam og biogas-digestat til bioolie og biokul med kulstoflagring og vil behandle i alt 84.000 tons tørstof om året med en samlet CO2-fjernelseseffekt på mere end 128.000 tons om året. Antallet af anlæg forventes at stige til 480 over hele kloden i 2050. Støtte fra EUDP vil være afgørende for at sikre et hurtigt fremskridt hen imod demonstration af teknologien i fuld skala. Støtten er derfor også afgørende for at muliggøre den langsigtede vækstbane for teknologiens udrulning.

Projektet har 6 partnere. Organic Fuel Technology som projekt-lead og technologisk lead, Energy Cluster Denmark som facilitator og administrativ lead, GreenLab Industry Park som demonstrationsvært og partner for circulær symbiose, Aarhus Universitet som videnskabelig lead, Euromilling som konstruktions- og teknologipartner og Topsøe som olie-opgraderings-lead.

Det kommunale spildevandsanlæg Vestforsyning Spildevand fra Holstebro har endvidere afgivet erklæring om samarbejde vedr. leverancer af slam til test- og idriftsættelsesformål og en hensigtserklæring om længerevarende samarbejde om slamhåndtering og kommercialisering af teknologien. Bunkeroliehandelsselskabet Unioil Supply har afgivet LOI vedrørende aftagning af Organic Fuel Technologys bioolie, og Cementir Holding, ejer af Aalborg Portland, har afgivet interessetilkendegivelse for samarbejde om anvendelse af slutprodukterne fra mikrobølgekrakning som brændstoffer og som tilsætning til cement.

Partnere

Organic Fuel Technology

Aarhus Universitet

EuroMilling

Topsoe

Greenlab Skive

Energy Cluster Denmark

Finansieret af

Fakta

Start: 1. januar 2024

Slut: 31. juli 2028

Samlet budget: 52.321.400 kr.

Kontaktperson

Marie Vedel Lauridsen

Marie Vedel Lauridsen
Project Manager
Tlf: +45 2265 4600
E-mail