Digital Energy Hub Kickoff Sprint med HOFOR
HOFOR har brug for værktøjer til at diagnosticere disse udfordringer – både i forhold til at de kan driftes bedre, men også hvordan der skal planlægges fjernvarmeforsyningen. Rådgiverne har brug for bedre værktøjer til at rådgive bygningsejere i forhold til, hvordan deres nybyggeri performer og hvad de kan optimere på.