Digital Energy Hub Kickoff Sprint med HOFOR

23. maj 2024 – 9:00 – 12:00 Bryghusgade 8, 3, 1473, 1473 København K, Danmark

Format: Arrangementet er todelt med et online informationsmøde (med fysisk tilstedeværelse i bloxhub) efterfulgt af en fysisk workshop i Bloxhub, København

Formål:
Informationsmøde og workshop med HOFOR: Fremtidens løsninger for nationalt benchmark af varmeforbrug i nybyggeri — i dette projekt med udgangspunkt i større etageboligejendomme.

 • Præsentation af mulige datasæt som udgangspunkt for at udvikle digitale produkter
  • Højkvalitetsdata for fjernvarmeforbrug beriget med vejr og BBR-data — hertil at BBR-data er valideret i dialog med bygningsejere.
  • Ekstra ejendomsinformation fra kunder om bygningerne og varmeinstallationer mm
 • Præsentation af udfordringen
  • Forbrug i nybyggeri afviger med omkring 50% mere end forventet
  • Meget lav udnyttelse af fjernvarmen med for høje returtemperaturer

HOFOR har brug for værktøjer til at diagnosticere disse udfordringer — både i forhold til at de kan driftes bedre, men også gerne årsagerne til de højere varmeforbrug og hvordan der skal planlægges fjernvarmeforsyningen.

Rådgiverne har brug for bedre værktøjer til at rådgive bygningsejere i forhold til, hvordan deres nybyggeri performer og hvad de kan gøre for mindske forbrug og optimere udnyttelsen af fjernvarmen.

Bygningsejere har brug for at kunne benchmarke deres byggeri i forhold til om deres bygning performer godt nok — til egen varmeregning og i forbindelse med fx DGNB-certificering.

 • Præsentation af sprintforløbet
  • Hvornår sker der? Kan jeg blive en del af det?

Dagens program

Dagens program er todelt — først et informationsmøde online, og herefter en fysisk workshop.

Online (fysisk i Bloxhub, for deltagere i workshoppen): Her præsenteres hele forløbet kortfattet — data, strategisk udfordring og forløb, i et mere komprimeret format.

09:00: Kort introduktion fra hubben
09:10: Den strategiske udfordring og datastrategi fra HOFOR
09:50 (- 10:00): Kommende forløb i hubben

Fysisk: Her inviteres til en workshop for at kvalificere datastrategien og sprintstrategien, samt selve forløbet.

10:15: Dybdegående gennemgang af data
10:40: Spørgsmål og diskussion om data
11:10: Kvalificering af sprintforløb
11:30 (— 12.00) Spørgsmål til sprintforløbet

OBS! Tilmeldte til workshoppen vil modtage relevant materiale 2 uger inden datoen for afholdelse.