Energifællesskaber – Værdi & virkelighed

21. marts 2023 – 9:00 – 16:00 BLOXHUB – Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K, Danmark / Fæstningens Materialgård A6 Lokale: Los Angeles

OBS! Tilmeldingen er lukket (d. 8/3) grundet max kapacitet nået på lokationen!

Energifællesskaber repræsenterer en kæmpe værdi — både økonomisk, miljømæssigt og socialt. Hvordan skaber vi sammen bedre rammer og vilkår for energifællesskaber som del af den grønne omstilling? Hvilket potentiale har en fælles organisering af energifællesskaber? Vær med på en vigtig dag, hvor dansk og international viden deles, og hvor arbejdet med en interesseorganisation eller et netværk for energifællesskaber introduceres og videreudvikles.

Dagen modereres af:
Glenda Napier
CEO, Energy Cluster Denmark

VELKOMST

09.00 Check-in

09.30 Energifællesskabers udvikling

DEL I — LEARNING FROM

10.00 Sektorkobling via Energifællesskaber
– Resultater & erfaringer

10.10 Digitalisering og Brugerinddragelse i Energifællesskaber
v/ Rikke Hagensby Jensen, Assistant Professor, Department of Computer Science, Aalborg University

10.30 Energifællesskaber i forskellige afgifts- og tarifsystemer
v/ Peter Sorknæs, Associate Professor, Department of Planning, Aalborg University

10.50 Viden & debat

PAUSE

11.10 Women for market uptake of renewable heating and cooling
v/ Dr. Paola Zerilli, Associate Professor in Finance, Director MSc Financial Engineering, Project Scientific Coordinator for Horizon 2020 XPRESS and SUPER-i, Horizon Europe MARINEWIND and SUPERSHINE, University of York

11.20 Tools for more socially sustainable/inclusive energy communities
v/ Stefano Converso, Researcher, Department of Architecture, Roma Tre University

11.50 Diversity of steering groups/boards
v/ Heather Wallerson Krog, Founder, Garble

12.20 Viden & debat

FROKOST

DEL II — JOINING FORCES

13.15 Politiske og lovmæssige muligheder
v/ Gunnar Olesen, VedvarendeEnergi

13.45 Energifællesskaber — Inspirationsoplæg
Erhvervsfællesskab – Avedøre Holme — Kasper Larsen / Eksisterende bydel – Energifællesskab Avedøre — Tania Sheikh Larsen / Landsby – Boris — Jes Nissen / Bofællesskab – Hyllegaard — Rebecca Sørensen

14.30 Paneldebat: Hvordan støtter vi sammen energifællesskaber og agerer på aktuelle
rammevilkår?

15.15 Oplæg til en interesseorganisation for energifællesskaber
— Fælles diskussion

16.00 Opsamling


Tilmelding senest 16.03.2023

Arrangeret i et samarbejde mellem European Green Cities, EBO Consult, Energi Cluster Denmark, BLOXHUB og Energifællesskab Avedøre og gjort muligt af EU-projektet W4RES.