InnoNet – CCUS & PtX #3: Tema: Large Scale Storage H2 & CO2

22. august 2023 – 10:00 – 12:30 Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, Danmark

Danmark har besluttet at udbygge vedvarende energi (VE) og herunder sat et mål for udviklingen af Power to X (PtX) industrien samt etableringen af en europæisk sammenhængende brintinfrastruktur.

Der er derfor behov for at udvikle løsninger som sikrer stabilitet og balancen i et energisystem, med færre traditionelle kraftværker. Denne problemstilling tilgår dagens vært; Gas Storage Denmark (GSD), ved at yde støtte til og fremskynde værdikæder på tværs af sektoren. I dette arbejde, vurderer GSD, at det eksisterende undergrundslager i Lille Torup teknisk og efficient kan udvikles til et energilager som kan understøtte den grønne omstilling og udbredelsen af VE, hvilket er i tråd med Energinets langsigtede vision for ejerskabet til Gas Storage Denmark.

Konkret planlægger GSD at konvertere op til 3 eksisterende naturgaskaverner til brint frem mod 2030. Derudover vil GSD konvertere en kaverne til komprimeret luft i forbindelse med Green Hydrogen Hub projektet.


Kl. 10.00
Velkomst
v/ Hans-Jørgen Brodersen, Senior Project Manager, Energy Cluster Denmark
– Nyt fra energiklyngen
– Intro til dagens program

Kl. 10.10
Bordet rundt – max 30 sek til hver deltager (navn, firma og begrundelse for deltagelse)

Kl. 10.30
Gas Storage Denmarks rolle i fremtidens PtX system
v/ Mads Damsø Nielsen, Senior Business Developer, Gas Storage Denmark A/S

Kl. 11.00
Energy storage — but without the hot air
v/ Gunnar Rohde
, Senior specialist, Teknologisk Institut

Kl. 11.30
Pause og netværk

Kl. 11.50
Open Space Technology sessions
(temaer/udfordringer tilgår fra vært og faglig oplægsholder)

Kl. 12.30
Frokost