InnoNet: Cybersikkerhed & AI i energisektoren #2

20. august 2024 – 10:00 – 12:30 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultetskontor, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg, Danmark

Bygninger står for 40% af det europæiske energiforbrug, hvilket gør dem til en vigtig brik i kampen om en grønnere fremtid. Selvom renoveringer kan føre til markante energiforbedringer, er det ikke alene nok. Vi skal også rette blikket mod de digitale energibesparelser, der kan opnås gennem data og AI.

I dag er det både overkommeligt og enkelt at installere IoT-sensorer i bygninger for at måle alt fra indeklima til energiforbrug. Disse sensorer genererer en stor mængde data, der kan være med til at afdække, hvordan bygninger påvirkes både indvendigt og udvendigt. For mange driftsansvarlige kan denne datamængde dog virke overvældende og uoverskuelig.

Men hvad nu hvis AI kunne træde til og gøre det komplekse enkelt? Neogrid Technologies ApS er vært når du kan få et indblik i, hvordan AI kan identificere de bygninger, der ikke performer optimalt, og hvordan denne teknologi kan styre, hvornår bygningen tilføres varme, så bygninger kun tilføres præcis den mængde energi, der er nødvendig på det rette tidspunkt. Det betyder den rette balance mellem energiforbrug og komfort, samtidig med at vi overvåger bygningerne mere effektivt. Arbejdet med energi-projekter er omstændigt og der er alt for mange led i processen, som gør det både for dyrt og for langsomt at komme i gang, udføre og dokumentere dem. Ento deler deres praktiske erfaring med at fjerne disse barrierer for energioptimering vha. data og AI. Vi vil gennemgå barrierer, hvordan de ser muligheden for at fjerne dem, og kommer med specifikke eksempler på hvordan automatisering vha. data og AI har hjulpet deres kunder.

Program

Kl. 10:00 Velkomst

v/ Marie Vedel Lauridsen, Project Manager, Energy Cluster Denmark
— Intro til dagens program
— Nyt fra energiklyngen

Kl. 10:10 Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30 Energibesparelser gennem brug af data og AI
v/ Henrik Lund Stærmose, CEO, Neogrid Technologies ApS

Kl. 11:00 Processen for energioptimeringer er kompleks
– hvordan kan data og AI fjerne barrierer for optimeringen?
v/ Henrik Brink, Founder / CEO, Ento

Kl. 11:30 Pause & Netværk

Kl. 11:50 Open Space Technology*

Kl. 12.30 Afslutning & frokost — Man er velkommen til at blive og netværk efter arrangementet

*Her stiller oplægsholderne sig frem med udfordringer/muligheder relateret til dagens tema. Deltagerne fordeles i grupper rundt i lokalet og diskussionen løber i 15-20 minutter, hvorefter man bevæger sig til næste tema.