InnoNet: ​Fremtidens grønne havne #1

21. august 2024 – 10:00 – 15:00 Havnecentervej 1, 8500 Grenå, Danmark

Tema: Havnelogistik i vindindustrien
På dette møde zoomer vi ind på nogle af de udfordringer som havne og havnerelaterede virksomheder kan møde i fremtiden. Grenaa Havn fortæller bl.a. om hvordan den forbereder sig på VE-udbygningen på havet. Danske Havne fortæller om hvordan prioritering af nye/dybere sejlrender og udbygning af infrastrukturen håndteres samt hvordan 2030 mål for infrastrukturen på og til havnene opfyldes.

Dato: onsdag d. 21. august 2024 kl. 09.30 — 15:00

VÆRT: Grenaa Havn, Havnecentervej 1, 8500 Grenaa

PROGRAM

Fra Kl. 09.30
Ankomst, indregistrering og kaffe/rundstykke

Kl. 10:00
Velkomst v/ Gitte Wad & Anne Hammer, Project Managers, Energy Cluster Denmark

 • Nyt fra energiklyngen
 • Udvalgte projekter, med teknologiske snitflader fremhæves
 • deadlines for ansøgninger fremhæves

Kl. 10.10
Velkommen til Grenaa Havn
v. Lene Skovsgaard Sørensen, bestyrelsesmedlem, Grenaa Havn

Kl. 10:20
Bordet rundt 30 sek. til hver deltager (navn, organisation og motivation for deltagelse)

Kl. 10:30
Intro til Grenaa Havn og de udfordringer, som de arbejder med
v/ Theis Gisselbæk, CCO, Grenaa Havn

  • Produktion, Installation, Supply chain
  • Alting er så hemmeligt, hvordan forbereder havnen sig
  • Hvordan forbereder havnen sig bedst muligt til VE-udbygningen på havet

Kl. 10:55
Indlæg fra Danske Havne
v. Tine Kirk, Direktør, Danske Havne

  • Hvordan prioriteres projekter?
  • Hvordan skal prioritering af nye/dybere sejlrender og udbygning af infrastrukturen håndteres?
  • Hvordan opfyldes 2030 mål for infrastrukturen på og til havnene
  • Risikohåndtering af usikkerhed om projekterne bliver gennemført
  • Hvordan sikres sammenhæng og effektivitet i værdikæden fra forberedelse af sejlrende/havn til installation af vindmølleparken?

Kl. 11:15
Præsentation af rapporten; “Havne & havvind”
Ny rapport fra CIP Fonden viser, at de danske havne ikke har den fornødne kapacitet til at indfri de danske mål for udbygning af havvind. Kombinationen af underdimensionerede havne, en usikker og ujævn planlægning af den danske havvindudbygning og relativt få havnearealer gør, at der vil opstå betydelige flaskehalse i udbygningen, som risikerer at blokere for indfrielsen af klimamålene og dermed også det netop offentliggjorte udbud af danmarkshistoriens største havvindudbygning.
v/ Charlotte B. Jepsen, ledende partner, CIP Fonden

Kl. 11.35
Fagligt indlæg om installationer
v. TBA
Hvilke udfordringer ser installationsvirksomhed i beslutningsprocessen

Kl. 11:55
Frokost og netværk

Kl. 12:55
Workshop

Kl. 14:00
Rundvisning på havnen

Kl. 15.00
Tak for i dag og kom godt hjem

No-show fee: Der sendes gebyr på DKK 500,- så husk at giv besked om evt. afbud.