Webinar omkring informationssikkerhed – ISO 27001

10. august 2021 – 14:00 – 15:00 Online

Store organisationer har længe været regelmæssige angrebsmål, men små og mellemstore virksomheder er i stigende grad også kommet i farezonen. Som følge heraf står mange organisationer i dag over for en stadig stigende kompleks, mange-facetteret, tværorganisatorisk risikostyringsopgave, strengere regulering og lovkrav, og interessenternes voksende forventninger til sikkerhed for data og personoplysninger.

Med systematisk styring efter en kendt standard, og en akkrediteret certificering, bliver I istand til, at vurdere de risici I står overfor samt implementere de tiltag, der er nødvendige for at beskytte fortrolighed, integritet, og fortsat tilgængelighed af information. Målet er helt enkelt, at sikre at jeres informationer ikke misbruges, ikke falder i hænderne på de forkerte, eller at de mistes helt.

På dette webinar sætter Bureau Veritas fokus på ISO 27001 Informationssikkerhed, med en kort introduktion til standarden samt hvad en certificering kan bidrage med i jeres virksomhed.

På dagen vil Bureau Veritas Lead Auditor Jens Bertelsen bl.a. fortælle om

  • ISO 27001 standarden for informationssikkerhed
  • Risikovurdering som krumtappen i en tværorganisatorisk styringsopgave
  • Seneste nyt om NIS2 — næste version af EUs direktiv om kritisk infrastruktur
  • Den nye ISO27002 standard
  • Illustrerer dagen med et par kundecases
  • Hvordan Bureau Veritas bidrager med sparring og viden
  • Q&A session med dine input og spørgsmål

Læs mere om ISO 27001 certificeringen HER