CO2 fangst ved Aalborg Portland

Udfordring

Globalt udgør CO2-udledningen fra cementproduktion omkring 8% af den samlede udledning. I Danmark er Aalborg Portland blandt de største enkeltstående CO2-udledere med omkring 2 mio. tons årligt. Omkring 60% af den CO2 som udledes ved cementproduktion stammer fra kalcineringsprocessen, hvilket gør den svær at eliminere ved brændselsskift og lignende tiltag. Indfangning af CO2 fra røggassen udgør der for en af de tekniske muligheder som er i spil i forhold til at reducere CO2 udledningen fra cementproduktion.

Idé til løsning

Dette projekt vil afdække mulighederne i CO2 fangst ved Aalborg Portland og opstille et forslag til roadmap, som omfatter såvel lagring af den indfagede CO2 som udnyttelse til fremstilling af brændstof og/eller kemikalier.

Problemejere

  • Aalborg Portland
  • REintegrate ApS

Problemløsere

  • Pentair Union Engineering
  • Hydrogen Valley
  • Green Hydrogen Systems A/S
  • REIntegrate ApS
  • Aalborg Portland
  • AAU – Aalborg Universitet
  • Energy Cluster Denmark 

Fakta

Start: Januar 2020
Slut: December 2020
Bevilling: DKK 500.000

Kontaktperson

Lene Vest Munk Thomsen

Lene Vest Munk Thomsen
Project Manager
Tlf: +45 3152 3072
E-mail