ECO-RAN

Udfordring

Et stigende antal master i mobilnetværket har givet anledning til øget fokus på strømforbruget og skabt behovet for en smartere styring af masterne for at sparer på strømmen.

Idé til løsning

Med det øget fokus skal der udvikles et automatiseret AI system som skal optimere og effektivisere mobilnettet. Ved at slukke og skrue ned for signalet samt effekten på masterne, når forbruger automatisk falder, så skal det dermed også automatisk tændes igen, når forbruget stiger. Målet er en at udvikle en salgbar softwarepakke med et totalt AI styrings-systemer, der kan lægges ind i de forskellige mobilnetværksoperatørmaster og -antenne systemer.

Projektleveringer

1.Model for systemarkitektur og kortlægning af KPI’er fra mobilnettet

1.5 Data tilgængeligt

2.Algoritmer klar til brug

2.5 Simuleringsmiljø udviklet

3.Sytemintegration, test og validering i live net

4.Plan for kommercialisering og forretningsmodel

Problemejere
Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Energi Teknologi Innovation (ETI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. ETI projektet støttes af Regionalfonden.

Projektfilm

Se en præsentation af projektet her:

Presseklip:

Software fra nordjyske 2operate bidrager til bæredygtig teknologi i mobilnettet

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Oktober 2019
Slut: September 2021
Bevilling: DKK 3.050.000

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail