H2SMAN

Udfordring

Efter at olie og gas er pumpet op af undergrunden, skilles dette ad. Svovlbrinte (H2S) er naturligt forekommende i gassen, og er ætsende. Derfor tilsætter operatører i olie- og gasindustrien kemikaliet H2S-scavenger for at fjerne svovlbrinten før den sendes til raffinaderierne på land.

I dag er det almindelig praksis at tilsætte store mængder af H2S-scavenger for at opfylde de krav, der er til kvaliteten af produktet. Dette er nødvendigt, da mængden af svovlbrinte varierer, når olien og gassen pumpes op. Denne praksis er miljø- og omkostningstung for industrien, da det er vanskeligt at måle svovlbrinten præcist og dermed tilsætte den passende mængde af kemikaliet.

Idé til løsning

Deltagerne i H2SMAN-projektet bygger, installerer og tester et nyt målings- og doseringssystem på to offshore olie- og gasinstallationer i den danske del af Nordsøen. Systemet består blandt andet af en sensor, der laver præcise målinger af niveauet af svovlbrinte i den oppumpede gas. Data fra sensoren bruges herefter til at præcisere doseringen af H2S-scavenger, så niveauet at svovlbrinte holdes nede før gassen sendes til land. Systemet fjerner dermed behovet for miljø- og omkostningstung overdosering af H2S-scavenger.

Læs om SCAVOP-projektet, der også handler om håndteringen af H2S-scavenger.

Problemejere

  • Operatører i den danske Nordsø

Problemløsere

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: April 2018
Slut: Marts 2021
Bevilling: 14.860.128

Kontaktperson

Simon Svanholt Lauridsen

Simon Svanholt Lauridsen
Senior Project Manager
Tlf: +45 4049 5020
E-mail