Kassø

Udfordring

Der er frem mod 2050 behov for en betydelig indsats for at sikre, at Danmarks klimamål nås. Mange erhvervsvirksomheder, supermarkeder, datacentre, teglværker mf. har overskudsvarme, som de i dag sender direkte ud til omgivelserne. Det kan eks. være overskudsvarme fra industrielle processer, varme fra køleanlæg og spildvarme. Hvis spildvarme og overskudsvarme mm kan omdannes til forbrugs varme, således at det gavner både miljøet, borgere og de lokale virksomheder vil de potentielle løsninger have stor betydning for at Danmark opnår klimamålene. Projektets overordnede formål er at fremvise om det er muligt at udnytte overskudsvarme potentialet.

Der er et stort vækstpotentiale i eksport for Syddanske virksomheder, hvis udnyttelse af overskudsvarme i fremtiden bliver en del af de grønne løsninger, som vil og kan bruges World wide.

Idé til løsning

I projektet “Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme” igangsættes der en række undersøgelser og analyser, der skal belyse vækstpotentialet for Syddanske virksomheder for anvendelse af overskudsvarme. Endvidere vil de barrierer, der er forbundet med at udnytte overskudsvarmen blive belyst.

Projektleverancer

I projektet udarbejdes en kortlægning af overskudsvarmepotentialet fra virksomheder i og udenfor de eksisterende fjernvarmeområder i kommunerne: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. Denne kortlægningen skal bruges til at skabe overblik over, hvor potentielle projekter for indpasning af overskudsvarme kan realiseres set i relation til fjernvarmeselskabernes planer, samt evt. udbygning af nye nærvarme-områder eller micro-grid systemer. Kortlægningen skal, ud over at identificere potentielle projekter, ligge til grund for udarbejdelse af konkrete forretningsmodeller i de fire kommuner. Der er i projektet overordnet fokus på det regionale syddanske perspektiv og det overordnede formål vil derfor være at skabe vækst i regionen inden for Vækstforums forretningsområde ’energieffektive teknologier’.

Det forventes yderligere at projektet tilvejebringer viden og analyser som giver grundlag for virksomhedernes afklaring af eksportmuligheder og dermed afsæt til yderligere initiativer med henblik på udvikling og eksport.

 

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2019
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 2.666.667,00

Kontaktperson

Charlotte Baumgartner

Charlotte Baumgartner
Project Manager
Tlf: +45 8144 9255
E-mail