KTR

Udfordring

Udfordringen er at nedbringe produktionsomkostningen af anlægget ved at anvende optimale materialer og teknologier. Endvidere er det at sikre at anlægget kan godkendes (maskindirektivet) det det danske og europæiske marked. Den maritime sektor kræver bæredygtige brændstoffer, der kan blandes med konventionelle maritime brændstoffer. Bioolie fra nøddeskaller synes lovende. Bioolie er dog endnu stadig for dyrt at være et reelt alternativ til fossile baserede maritime brændstoffer.

Idé til løsning

Udvikling af et pyrolyse design baseret på ny materialeteknologi, der kan styre ætsende stoffer til en lav pris.

Projektleveringer

Innovationsprojektet skal levere et fuldstændigt pyrolyseanlæg i containerstørrelse, der kan omsætte organisk restaffald (f.eks. nøddeskaller) til olie, pyrolysegas og (fjern)varme.

Problemejere

Problemløsere

 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Februar 2021
Slut: November 2024
Funding: 2.709.694 kr

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail