REALISE – Renewable Energy Analytics for Lifetime Investment and Systems Engineering

Udfordring:  

Fremtidens fleksible energisystem vil i højere grad omdanne grøn strøm fra vindmøller og solceller-parker til grøn brint (hydrogen) via elektrolyse eller lagres via batterier. Brinten kan bruges direkte i gasnettet og levere overskudsvarme til fx fjernvarme, eller den kan opbevares i energilagringsanlæg og give fleksibilitet tilbage til elnettet eller forsyningssikkerhed til datacentre. Hvis hybridanlæg skal udnyttes til deres fulde potentiale, og alle positive effekter skal opnås, er optimering af størrelsen og det fysiske design af hybridanlægget dog essentiel.

Løsning:  

Innovationsprojektet REALISE vil udvikle en softwarepakke til design og økonomisk evaluering af grønne hybridenergiparker. Formålet er at udvikle og levere en innovativ løsning inden for modellering af hybridenergianlæg. Projektet indebærer optimering af design og drift samt avancerede økonomiske analyser af vedvarende energiparker, som er afgørende for at opnå finansiering og fuldt potentiale.

Effekt: 

Værdien af REALISE vil blive demonstreret og valideret med udgangspunkt i to specifikke udviklingsprojekter hos Vattenfall inden for landvind og havvind. Resultatet af REALISE har potentialet til at blive det førende værktøj inden for udvikling og investering i hybridanlæg. Projektet bidrager aktivt til klimaindsatsen ved at forøge og forbedre vedvarende energiproduktion- og lagring markant på tværs af sektorer.

Problemejer:

Vattenfall

Problemløsere:

Aegir Insights

DTU – Danmarks Tekniske Universitet

Projektvideo

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2022

Slut: Juli 2024

Totalbudget: 11.357.220 kr.

Kontaktperson

Christian Munk Jensen

Christian Munk Jensen
Senior Project Manager
Tlf: +45 5055 2606
E-mail