Tideng

Nærværende projekt har til formål at fremme udviklingen af en ny type ”free flow turbine” Tideng, (Tidal Energy Conversion System (TECS), som er i stand til at udnytte strømmen i tidevand til at producere energi. Implementeringen af denne teknologi med dens brede anvendelsesformål gør den i stand til at accelerere produktionen af vedvarende energi og dermed bidrage til at løse udfordringen omkring omstilling til grønnere energiformer.

Udfordring

Der er meget energi i tidevand, og det er en mere sikker energi kilde da den ikke er afhængig af vind og vejr lige som vind og sol energi er.

Idé til løsning

Projektet vil udvikle en nedsunket vandmølle der skal kunne udnytte tidevandsstrømme til at producerer elektricitet.

Projektleveringer

Udvikling, test og produktion af en prototype i nedskaleret format.

Problemejere

  • Investselskabet JO IVS

Problemløsere

Projektet er finansieret af Energy Cluster Denmarks støtteprogram Energi Teknologi Innovation (ETI), som tilbyder et 3-årigt støtteprogram, hvor små og mellemstore virksomheder sammen kan udvikle elektroniske innovative produkter med fokus på energi-optimering. ETI projektet støttes af Regionalfonden.

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Juli 2020
Slut: December 2021
Bevilling: DKK 1.850.000

Kontaktperson

Hans Jørgen Brodersen

Hans Jørgen Brodersen
Senior Project Manager
Tlf: +45 2688 0228
E-mail