MARCO POLO

Udfordring 

Der venter en udfordrende opgave i forhold til at opnå den nødvendige globale CO2-reduktion. For at løse udfordringen satses der stort på Power-to-X (PtX) som en vedvarende energikilde til flydende brændstoffer. Verden over skal de mange havne bidrage til denne CO2-reduktion. 

Løsning

Innovationsprojektet MARCO POLO DK (METHANOL Availability Readiness Cost Operationality for Port Logistics) skal vurdere, hvordan PtX-produkter kan anvendes gennem aktivering og udvikling af de danske havne.

Projektet vil vurdere fire arketypehavne:  

  • International færgehavn  
  • Indenrigs færgehavn  
  • Fiskerihavn  
  • CO2 import/eksport havn 

Udnyttelsen af ​​PtX i forhold til passagerskibe (RoPAX, færger) samt mindre fartøjer (fiskeri) vil være afhængig af e-methanol, da ammoniak ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt ikke vil være kvalificeret i de næste 10-15 år. Derfor vil Carbon Capture and Utilization – CCUS (for de første tre havnetyper) og Carbon Capture and Storage (CCS) (for den fjerde type) være afgørende for projektet. Som en naturlig konsekvens vil projektet have fokus på havne i Nordjylland (Hanstholm og Frederikshavn), da der vil være et naturligt samarbejde med ’Erhversfyrtårn Nordjylland – CCUS’.  

Effekt af projekt 

Projektet er opdelt i fem hovedaktiviteter, der skal vurdere følgende:  

  • Vurdering af to havne for at dække de fire arketyper  
  • Sikkerheds- og myndighedskrav til håndtering af methanol på havnene  
  • Etablering af business cases for anvendelse af methanol på faktiske ruter (grønne korridorer) 
  • Køreplan for direkte implementering af resultater i FEED-undersøgelser  
  • Beskrivelse af indsigtens videre anvendelighed på danske og internationale havne  

Partnere (problemejer og problemløsere) 

Energy Cluster Denmark  

Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping 

Nordic Green Solutions 

Hanstholm Havn 

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut 

Aalborg Universitet 

Evida

Læs MARCO POLO rapporten

MARCO POLO final rapport

Presseklip om MARCO POLO:

Finansieret af

Fakta

Projektperiode: 

Start: November 2022

Slut: August 2023 

Budget 

4.200.000 DKK  

Finansiering 

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og REACT-EU 

Kontaktperson

Gitte Wad

Gitte Wad
Project Manager
Tlf: +45 3152 7516
E-mail