Project Greensand

Phase 2
Udfordring:

Danmark har med sin klimaaftale fra 2020 og den efterfølgende CO2-fangst- og lagringsstrategi (CCS) fra 2021, placeret CCS som hjørnesten i at nå de ambitiøse 2025 og 2030 CO2-reduktionsmål. Lagring af CO2 i udtømte kulbrintefelter er en omkostningseffektiv løsning til det og kan implementeres indenfor 3-5 år.

Løsning:

Project Greensand vil blive det første fulde CCS-værdikædeprojekt med det formål at levere lagerkapacitet på ½-1½ million tons om året (mtpa) CO2 allerede i 2025 i Nini-feltet i den danske Nordsø. Projektet demonstrerer offshore CO2 injektion i Nini feltet og vil levere den nødvendige tekniske dokumentation og de rapporter, der vil blive brugt til en CO2-lagringsstedstilladelsesansøgning i 2023, kvalificere monitorerings-teknologierne, der muliggør sikker og miljøvenlig CO2-lagring. Fuldskala-projektet vil blive påbegyndt i 2023, for at muliggøre lagring i anden halvdel 2025.

Project Greensand vil flytte CO2-lagring i Nini-feltet fra sin nuværende TRL 5 til TRL 8 på 24 måneder. Det er en udfordrende og ambitiøs tidsplan, men altafgørende for at Danmark kan nå klimamålet for 2030 samt 50-54% midtvejs-målet.

Effekt:

Lagring af 4-8 mio. tons CO2 pr år i 2030 i Nini feltet.

Problemejere:

INEOS Energy
Wintershall Dea

Problemløsere:

Maersk Drilling
GEUS
INOES Oxide
Blue Water Shipping
Semco Maritime
Rambøll
Dan-Unity CO2
Geelmuyden Kiese
Aker Carbon Capture
Welltec
Resen Waves
Wind Power Lab
Esvagt
DTU Kemi
SpotLight
Magseis Fairfield
Teknologisk Institut
DHI
Southampton University
National Oceanography Centre

Læs mere på projektets hjemmeside her: projectgreensand.com
Relaterede projekter:

Project Greensand Phase 1

Projektfilm

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: December 2021
Slut: December 2023
Totalbudget: 495,2 mio. kr.
EUDP-støttemidler: 197 mio. kr.

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail