Greensand

Udfordring

Den danske regering vurderer det tekniske potentiale for lagring af CO2 til 4-9 mio. tons pr. år svarende til op til 45% af CO2 reduktionsmålet i 2030. Udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen har en teknisk kapacitet til at lagre store mængder CO2 fanget fra CO2 intensive industrier i Danmark og andre lande med kystlinje til Nordsøen. CCS er relativt nyt og kun eftervist i mindre skala få steder i verden, og der er behov for at demonstrere at CO2 kan lagres i undergrunden på en sikker og omkostningseffektiv måde inden for en kort årrække til at kunne bidrage til CO2 reduktionsmålet i 2030.

Idé til løsning

Project Greensand demonstrerer at udtømte olie- og gasfelter i den danske Nordsø kan bruges til sikker, langsigtet CO2 lagring. Projektet skal eftervise at på grund af eksistensen af store mængder underjordiske data og infrastruktur, vil det være muligt at modne omkostningseffektive CO2 lagringssteder inden for 4-6 år.

Projektet demonstrerer CCS værdikæden fra CO2 fangst over transport af CO2 i skibe til injektion og lagring af CO2 i reservoir i Nini feltet. Samtidig udvikler og tester projektet monitorering af reservoir for at dokumenterer sikkerheden i at large CO2 i undergrunden i Nordsøen.

Projektleverancer

Storskala lagring af CO2 i Nordsøen.

Problemejere

Problemløsere

 

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Januar 2020

Slut: December 2025

Funding: 17.020.344,00

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
Project Director
Tlf: +45 6171 8663
E-mail