Project Greensand Phase 1

Udfordring

Fangst og lagring af CO2 bliver et af de væsentlige elementer i at nå det danske 2030 reduktionsmål. CO2-fangstanlæg af fossilbaseret CO2 er under forberedelse i stor skala, hvorfor der bliver brug for sikker lagring af CO2.

Løsning

Projektet skal undersøge hvordan Nini-feltet i Nordsøen kan anvendes til lagring af CO2. De underjordiske jordforhold skal undersøges, så risikoen for lækage og andre risici kan afdækkes og forebygges. Projektet skal endvidere demonstrere de omkostningsbesparelser, der kan opnås ved at bruge tidligere olie og gasfelter til lagring fremfor nye udgravninger. Derudover skal projektet eftervise en sikker og omkostningseffektiv transport af CO2 fra indfangningssted til lagring.

Effekt

Den indsamlede viden skal anvendes til at opnå den størst mulige kapacitet af Nini-feltet i Nordsøen og anvende den viden på sammenlignelige tomme felter. Potentialet er, at der kan larges op til 8 mio. tons CO2 i 2030, ca. 40% af målsætningen om 70% CO2-reduktion i 2030.

Problemejere

Problemløsere

Relaterede projekter:

Project Greensand Phase 2

Projekt tidslinje

FASE 1: Konceptualisering
FASE 2: Udvikling og test
FASE 3: Demonstration og validering
FASE 4: Kommercialisering

Finansieret af

Fakta

Start: Juli 2020

Slut: September 2021

Funding: 17.020.344,00

Kontaktperson

Christian Boysen

Christian Boysen
COO
Tlf: +45 6171 8663
E-mail